លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ Siem Reap
Siem Reap

150.000 $

លក់ ផ្ទះ Siem Reap

សង្ខេប

 • លេខយោង ty37
 • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
 • ផ្ទៃដី​សរុប 242 m²
 • លក្ខខណ្ឌ ទាមទារពង្រឹងទិន្នន័យ

ទីតាំង

 • 2 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 2 បន្ទប់ទឹក
 • 2 បន្ទប់គេង
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1

នៅជិត

 • កណ្តាលក្រុង
 • ផ្សារទំនើប
 • មធ្យមសិក្សា
 • ព្រ​លាន​យន្តហោះ