លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep
លក់ វីឡា Kep

លក់ វីឡា Kep Kep
Kep

599.000 $

លក់ វីឡា Kep Kep

សង្ខេប

 • លេខយោង ROB0006
 • បន្ទប់ 11 បន្ទប់
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
 • អាងហែលទឹក

ទីតាំង

 • 1 រានហាាល
 • 1 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់គេង
 • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
 • 1 សួនច្បារ
 • 1 យានដ្ឋាន
 • 1 ចំណតខាងក្នុង
 • 1 ចំណត
 • 1 ឡៅតឿ
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

នៅជិត

 • ហាង
 • កណ្តាលក្រុង
 • ឧទ្យាន