លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
Toul Kork

900 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork

សង្ខេប

  • លេខយោង SN29
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

សេវាកម្ម

  • អ៊ីនធើណេត

នៅជិត

  • ផ្សារទំនើប