ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon

ជួល ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
Chamkarmon

1.473 $ / ខែ

ជួល ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង SN22
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 55 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី១៥

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • អាងហែលទឹក