លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep
Kep

12.000.000 $

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kep

សង្ខេប

 • លេខយោង 01966
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2 ha
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

សេវាកម្ម

 • អាងហែលទឹក

នៅជិត

 • រថយន្តក្រុង
 • ហាង
 • បឋមសិក្សា
 • ឆ្នេរសមុទ្រ
 • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
 • ផ្សារទំនើប
 • មធ្យមសិក្សា
 • សមុទ្រ