លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau

លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau Prek Ho
Ta Khmau

9.100.000 $

លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau Prek Ho

សង្ខេប

  • លេខយោង 43291
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 13000 m²

នៅជិត

  • រថយន្តក្រុង
  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • កណ្តាលក្រុង
  • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
  • ផ្សារទំនើប
  • មធ្យមសិក្សា