ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Toul Tum Poung 2
Chamkarmon

750 $

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Toul Tum Poung 2

សង្ខេប

  • លេខយោង SEAPS-0000327

ទីតាំង

  • 1 រានហាាល
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ចំណត
  • 1 បន្ទប់ហាត់ប្រាណ
  • 1 បន្ទប់ដាក់សំភារៈ