លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

ផ្ទះសម្រាប់លក់
Siem Reap

76.800 $

ផ្ទះសម្រាប់លក់

ការិយាល័យអេសអាយអាយអាយអេសអរ - អង្គរអាគ្នេយ៍អាស៊ីសឺវ៉េសមានមោទនភាពក្នុងការបង្ហាញបញ្ជីថ្មីខាងក្រោម។

ផ្ទះនេះមានបន្ទប់គេង ៣ ថ្មីដែលសាងសង់ក្នុងគេហដ្ឋានស្អាតនិងមានសុវតិ្ថភាពផងដែររួមបញ្ចូលទាំងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ទឹក ៣ និងផ្ទះបាយធំទូលាយដែលមានតំបន់បោកគក់ខាងក្រៅ។ វាមានពីរជាន់។

ទំហំផ្ទះមានទំហំ ៥ គុណ ១២ មនិងមានទំហំ ១៦៩៩ ម ២

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់សំណួរបន្ថែមឬរៀបចំមើល។

សង្ខេប

  • លេខយោង SRH66
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 169 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទី១

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 រានហាាល