លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

ផ្ទះ​សម្រាប់​លក់
Siem Reap

53.800 $

ផ្ទះ​សម្រាប់​លក់

ការិយាល័យអេសអាយអាយអាយអេសអរ - អង្គរអាគ្នេយ៍អាស៊ីសឺវ៉េសមានមោទនភាពក្នុងការបង្ហាញបញ្ជីថ្មីខាងក្រោម។

ផ្ទះបន្ទប់គេងយីហោថ្មី ២ នេះត្រូវបានសាងសង់ក្នុងលំនៅដ្ឋានស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពព្រមទាំងមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយបន្ទប់ទឹក ២ និងផ្ទះបាយមួយដែលមានកន្លែងបោកគក់ខាងក្រៅ។

ទ្រព្យសម្បត្តិវាស់ទំហំ ៨ គុណ ១៨.៥ ម។
ទំហំផ្ទះ ៦ គុណ ១២ ម។

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់សំណួរបន្ថែមឬរៀបចំមើល។

សង្ខេប

  • លេខយោង SRH65
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ មួយជាន់

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ