ជួល ដីទ្បូ Chroy Changvar

ជួល ដីទ្បូ Chroy Changvar Chroy Changvar
Chroy Changvar

2.500 $ / ខែ

ជួល ដីទ្បូ Chroy Changvar Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 43277
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1000 m²