លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo
លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo

លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo Tuol Sangkae 1
Russey Keo

320.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo Tuol Sangkae 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 43275
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 550 m²

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
  • 1 ចំណត