ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo
Russey Keo

1.300 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Russey Keo

សង្ខេប

 • លេខយោង N04

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
 • ជណ្តើរយោង

ទីតាំង

 • 2 បន្ទប់គេង
 • 2 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 រានហាាល

នៅជិត

 • ហាង
 • កណ្តាលក្រុង
 • ផ្សារទំនើប
 • មធ្យមសិក្សា
 • សាកលវិទ្យាល័យ