ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Boeng Reang

សង្ខេប

  • លេខយោង 20002
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

នៅជិត

  • ហាង
  • កណ្តាលក្រុង
  • ឧទ្យាន
  • ផ្សារទំនើប