លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
Daun Penh

4.500.000 $

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh

សង្ខេប

 • លេខយោង 10112
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 416 m²

នៅជិត

 • រថយន្តក្រុង
 • ហាង
 • បឋមសិក្សា
 • កណ្តាលក្រុង
 • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
 • ឧទ្យាន
 • ផ្សារទំនើប
 • មធ្យមសិក្សា
 • សាកលវិទ្យាល័យ