លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Daun Penh

សង្ខេប

 • លេខយោង 10112
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 416 m²

នៅជិត

 • រថយន្តក្រុង
 • ហាង
 • បឋមសិក្សា
 • កណ្តាលក្រុង
 • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
 • ឧទ្យាន
 • ផ្សារទំនើប
 • មធ្យមសិក្សា
 • សាកលវិទ្យាល័យ