ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
Siem Reap

4.800 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap

សង្ខេប

  • លេខយោង 01672
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 100 m²
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

ទីតាំង

  • 15 បន្ទប់គេង