លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
Siem Reap

960.000 $

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap

សង្ខេប

  • លេខយោង 01673
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 100 m²
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី