លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin
លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin

លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin Dang Tong
Khemara Phoumin

2.500.000 $

លក់ សណ្ឋាគារ Khemara Phoumin Dang Tong

សង្ខេប

 • លេខយោង 01670
 • បន្ទប់ 27 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 324 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 324 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • ជាន់ ជាន់ទីី៤

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
 • កណ្តឹងរោទិ៍
 • សន្តិសុខវីដេអូ