លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Sihanoukville

លេខកូដយោង 00774

13 បន្ទប់គេង

1375 sq m

150,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1375 sq m

សេវាកម្ម

  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 13 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី1375 sq m