ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh
ជួល វីឡា Daun Penh

ជួល វីឡា Daun Penh Chey Chumneah

សង្ខេប

  • លេខយោង 01652
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 302 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

ទីតាំង

  • 6 បន្ទប់គេង
  • 7 បន្ទប់ទឹក
  • 3 ផ្ទះបាយ
  • 4 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ចំណត