ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh Boeng Reang

សង្ខេប

  • លេខយោង 01712
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 315 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 315 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី