លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap

លេខកូដយោង 00756

250 sq m

5,500 $

លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 250 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី250 sq m