លក់ ផ្ទះ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង 00752

1 បន្ទប់គេង

48 sq m

85,000 $

លក់ ផ្ទះ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 48 sq m

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី48 sq m

Dith AMPOR Sales Consultant

+855 93 533 267 +855 93 533 267


Ampor works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.