ជួល អគារ
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង 00750

11 បន្ទប់គេង

280 sq m

4,000 $

ជួល អគារ Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 280 sq m

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

  • 11 បន្ទប់គេង
  • 10 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល
  • 1 ដី280 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.