លក់ ដីទ្បូ
Chamkarmon Toul Tum Poung 1

លេខកូដយោង 00749

320 sq m

3,500 $

លក់ ដីទ្បូ Chamkarmon Toul Tum Poung 1

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 320 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី320 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.