លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV37

220,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • អាងហែលទឹក
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 1 ដី