លក់ ផ្ទះ
7 Makara Ou Ruessei 3

លេខកូដយោង 00722

1 បន្ទប់គេង

132 sq m

1,000,000 $

លក់ ផ្ទះ 7 Makara Ou Ruessei 3

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 132 sq m

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី132 sq m

Dith AMPOR Sales Consultant

+855 93 533 267 +855 93 533 267


Ampor works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.