លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV34

2 បន្ទប់គេង

65,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី