លក់ អគារ
Chamkarmon Toul Tum Poung 2

លេខកូដយោង 00705

13 បន្ទប់គេង

221 sq m

1,500,000 $

លក់ អគារ Chamkarmon Toul Tum Poung 2

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 221 sq m

ទីតាំង

  • 13 បន្ទប់គេង
  • 15 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី221 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.