លក់ ផ្ទះ
Phnom Penh

លេខកូដយោង 00696

1 បន្ទប់គេង

171 sq m

25,000 $

លក់ ផ្ទះ Phnom Penh

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 171 sq m

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី171 sq m

Dith AMPOR Sales Consultant

+855 93 533 267 +855 93 533 267


Ampor works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.