លក់ ដីទ្បូ
Phnom Penh

លេខកូដយោង 00691

2 បន្ទប់គេង

39821 sq m

110 $

លក់ ដីទ្បូ Phnom Penh

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 39821 sq m

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល
  • 1 ដី130 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.