លក់ ដីទ្បូ
Phnom Penh

លេខកូដយោង 00675

754 sq m

850,000 $

លក់ ដីទ្បូ Phnom Penh

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 754 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី754 sq m

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.