លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV33

13 បន្ទប់គេង

2,000,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

សេវាកម្ម

  • អាងហែលទឹក
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 13 បន្ទប់គេង
  • 13 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល
  • 1 ដី