លក់ អគារ
Phnom Penh

លេខកូដយោង 00666

1 បន្ទប់គេង

86 sq m

42,000 $

លក់ អគារ Phnom Penh

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 86 sq m

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី86 sq m

Dith AMPOR Sales Consultant

+855 93 533 267 +855 93 533 267


Ampor works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.