ជួល ផ្ទះ
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV32

1 បន្ទប់គេង

300 $

ជួល ផ្ទះ Sihanoukville

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី