លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Phnom Penh

លេខកូដយោង 001001052

47 បន្ទប់

47 បន្ទប់គេង

765 sq m

300,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Phnom Penh

សង្ខេប

 • បន្ទប់ 47 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 765 sq m
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត

ទីតាំង

 • 47 បន្ទប់គេង

នៅជិត

 • ហាង
 • បឋមសិក្សា
 • កណ្តាលក្រុង
 • មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិក
 • ឧទ្យាន
 • ផ្សារទំនើប
 • មធ្យមសិក្សា
 • សាកលវិទ្យាល័យ