លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar

លក់ ដីទ្បូ
Chroy Changvar

លេខកូដយោង 001001012

4000 sq m

4,500,000 $

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4000 sq m

នៅជិត

  • រថយន្តក្រុង
  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • កណ្តាលក្រុង
  • មន្ទីរពេទ្យ / គ្លីនិក
  • ឧទ្យាន
  • ផ្សារទំនើប
  • មធ្យមសិក្សា
  • សាកលវិទ្យាល័យ