លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon BKK 3

លេខកូដយោង 0010075

14 បន្ទប់

1,200,000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon BKK 3

សង្ខេប

  • បន្ទប់ 14 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

សេវាកម្ម

  • អ៊ីនធើណេត
  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • កណ្តឹងរោទិ៍
  • សន្តិសុខវីដេអូ
  • គ្រឿងសង្ហារឹម