ជួល ពាណិជ្ជកម្ម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV18

5 បន្ទប់គេង

800 sq m

32,000 $

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 800 sq m

សេវាកម្ម

  • អាងហែលទឹក
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី800 sq m
  • 1 រានហាាល

Chan SEM Sales Consultant

+855 11 237 389 +855 11 237 389


Chan works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.