ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម
Sihanoukville

លេខកូដយោង SHV18

5 បន្ទប់គេង

800 sq m

32,000 $

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 800 sq m

សេវាកម្ម

  • អាងហែលទឹក
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី800 sq m
  • 1 រានហាាល