ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Chakto Mukh

លេខកូដយោង 00438

2 បន្ទប់គេង

180 sq m

900 $

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Chakto Mukh

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 180 sq m

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី
  • 1 រានហាាល

Rina SOVANN Sales Consultant

+855 11 237 399


Rina works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.