ជួល ផ្ទះ
Chamkarmon Toul Tum Poung 1

លេខកូដយោង 00436

6 បន្ទប់គេង

375 sq m

2,500 $

ជួល ផ្ទះ Chamkarmon Toul Tum Poung 1

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 375 sq m

ទីតាំង

  • 6 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី375 sq m
  • 1 រានហាាល

Rina SOVANN Sales Consultant

+855 11 237 399


Rina works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.