លក់ អគារ
7 Makara Boeung Prolit

លេខកូដយោង 00430

192 sq m

1,000,000 $

លក់ អគារ 7 Makara Boeung Prolit

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 192 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី192 sq m

Rina SOVANN Sales Consultant

+855 11 237 399


Rina works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.