លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Phsar Kandal I

លេខកូដយោង 00426

5 បន្ទប់គេង

88 sq m

10,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Phsar Kandal I

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 88 sq m

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី88 sq m
  • 1 រានហាាល

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....