លក់ ដីទ្បូ
Chroy Changvar Preaek Lieb

លេខកូដយោង 00425

535.5 sq m

650,000 $

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar Preaek Lieb

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 535.5 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី536 sq m

Rina SOVANN Sales Consultant

+855 11 237 399


Rina works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.