លក់ ដីទ្បូ
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង 00402

1259 sq m

2,643,900 $

លក់ ដីទ្បូ Toul Kork Boeung Kak 1

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1259 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី1259 sq m

Rina SOVANN Sales Consultant

+855 11 237 399


Rina works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.