ជួល ពាណិជ្ជកម្ម
Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

លេខកូដយោង 00399

110 sq m

700 $

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 110 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី110 sq m

Rina SOVANN Sales Consultant

+855 11 237 399


Rina works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.