លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Kandal I

លេខកូដយោង 00368

1 បន្ទប់គេង

70 sq m

54,000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 70 sq m

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី70 sq m

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....