លក់ ដីទ្បូ
Phnom Penh

លេខកូដយោង 00338

310 sq m

2,500 $

លក់ ដីទ្បូ Phnom Penh

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 310 sq m

ទីតាំង

  • 1 ដី310 sq m

Rina SOVANN Sales Consultant

+855 11 237 399


Rina works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.