លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង 00333

1 បន្ទប់គេង

60 sq m

53,000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 60 sq m

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី60 sq m
  • 1 រានហាាល

Rina SOVANN Sales Consultant

+855 11 237 399


Rina works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.