ជួល ពាណិជ្ជកម្ម
Chamkarmon BKK 3

លេខកូដយោង 00322

9 បន្ទប់គេង

700 sq m

6,500 $

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon BKK 3

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 700 sq m

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

  • 9 បន្ទប់គេង
  • 12 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី700 sq m
  • 1 រានហាាល

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....