លក់ ផ្ទះ
Daun Penh Phsar Kandal I

លេខកូដយោង 00314

1 បន្ទប់គេង

81 sq m

40,000 $

លក់ ផ្ទះ Daun Penh Phsar Kandal I

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 81 sq m

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី81 sq m
  • 1 រានហាាល

Rina SOVANN Sales Consultant

+855 11 237 399


Rina works out of our Phnom Penh office and speaks Khmer and English.